TAKUUEHDOT

1. Soveltamisala

Näitä takuuehtoja noudatetaan kaikissa Adea Oy:n (jäljempänä toimittaja) ja toisen osapuolen (jäljempänä tilaaja) välisissä toimituksissa ja kaikkien toimittajan valmistamien tai myymien tuotteiden osalta, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu. Nämä yleiset takuuehdot syrjäyttävät kaikki tilaajan käyttämät yleiset ehdot näissä takuuehdoissa säänneltyjen asioiden osalta.

2. Laatutakuu

Toimittaja takaa, että tavara vastaa sovittuja spesifikaatioita ja soveltuu tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Takuu kattaa tavarassa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Toimittaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta tai toimituksen jälkeisistä toimittajasta riippumattomista olosuhteista tai tapahtumista kuten asennus- tai käyttövirheistä.

3. Takuuaika

Takuuaika eri komponenteille on määritelty erikseen. Takuuaika alkaa siitä, kun tavara on luovutettu loppukäyttäjälle. Toimittaja ei kuitenkaan takuun puitteissa eikä muutoinkaan vastaa virheistä, jotka ilmenevät takuuajan jälkeen

4. Virheen korjaaminen

Toimittaja voi valintansa mukaan korjata virheellisen tavaran tai toimittaa tilaajalle uuden tavaran virheellisen sijaan. Takuu ei kata mahdollisesti aiheutuvia kuljetus-, purku- ja asennuskustannuksia tai muita vastaavia kustannuksia.

5. Tilaajan tarkastusvelvollisuus ja reklamaatiot

Tilaajan tulee tarkastaa tavara välittömästi tavaran luovuttamisen jälkeen. Tilaajan on reklamoitava kirjallisesti toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se havaitsi virheen tai sen olisi pitänyt se havaita.

6. Välilliset vahingot

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten tuotannon­menetyksestä, liikevaihdon vähenemisestä, liikevoiton menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai käyttöhyödyn menetyksestä.

7. Erityisrajoituksia takuussa

¹Pehmusteet ja tyynyt
Koskee kimmoisuuden vähentymistä normaalia enemmän. Kaikki pehmusteet ja tyynyt menettävät kimmoisuuttaan käytössä jossain määrin ajan myötä. Tämä ei ole tuotevika vaan pehmusteen ominaisuus.

²Verhoilukankaat
Koskee saumojen luistamista, rispaantumista ja värin vaihtumista, edellyttäen että asiakas on hoitanut kangasta hoito-ohjeiden mukaisesti. Ei koske tuotteita, joiden luontaisiin ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi nukan kaatuminen (sametti, silkki). Pintamateriaalitakuu ei myöskään kata mitään COM- (Customer’s Own Material, asiakkaan oma materiaali) verhoilutuotteita.

³ Verhoilunahat
Koskee nahan halkeamista, saumojen luistamista ja värin vaihtumista, edellyttäen että asiakas on hoitanut nahkaa hoito-ohjeiden mukaisesti. Luonnonmateriaalina nahkaan kuuluu tietyt epätasaisuudet, kuten esimerkiksi, mutta ei yksinomaan, rypyt, merkit ja erot martioissa ja värissä.

8. Voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.9.2019 alkaen.
Takuun voimassaolo tarkistetaan tarvittaessa tilaajan tilauskuitista.

9. Erimielisyyksien ratkaisu

Mikäli toimittaja ja tilaaja ovat erimielisiä kuuluuko virhe takuun piiriin vai ei, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan suomalaisen lainsäädännön mukaisesti.

10. Takuu ja kuluttajansuojalaki

Takuuajan päättyminen tai takuun puuttuminen ei merkitse sitä, että toimittajan vastuu virheestä samalla päättyisi. Jos takuuta ei ole tai se on kulunut umpeen, toimittaja vastaa virheestä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten perusteella.